Werkwijze

Voorafgaand aan de aanvaarding van iedere opdracht wordt aan u een offerte toegezonden die een begroting inhoudt van de aan de opdracht te besteden tijd (uren) en daarmee gemoeide kosten. Indien u daarmee akkoord bent ontvangt u een opdrachtbevestiging of een engagementletter met daarin de tarieven en andere relevante informatie alsook een afschrift van de geldende algemene voorwaarden.

LS&H Lawyers brengt haar diensten in rekening tegen de overeengekomen uurtarieven. Het honorarium wordt verhoogd met BTW en 5% kantoorkosten. Aanvullende externe kosten worden - na uw akkoord daarmee - als verschotten in rekening worden gebracht. De aan de opdracht bestede tijd wordt wekelijks gefactureerd en er is een betalingstermijn van 14 dagen. In sommige gevallen kan een voorschot worden gevraagd.

Algemene voorwaarden

Op alle opdrachten van LS&H Lawyers zijn de algemene voorwaarden van toepassing. U kunt de algemene voorwaarden hier lezen. Ze worden u op verzoek toegezonden. De algemene voorwaarden bevatten onder meer een keuze voor het Nederlandse recht en voor de bevoegde rechter te Rotterdam. Verder bevatten de algemene voorwaarden een beperking van aansprakelijkheid tot het bedrag dat gedekt wordt door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

Beroepsaansprakelijkheid

Wij zijn verzekerd tegen beroepsaansprakelijkheidrisico's bij Allianz Verzekeringen met een wereldwijde dekking van max. EUR 1.000.000,- per aanspraak en een maximum van EUR 2.500.000 per jaar.

Deskundigheidsontwikkeling

Ons kantoor is ingeschreven bij de Nederlandse Orde van Advocaten. Alle advocaten binnen LS&H Lawyers behalen jaarlijks een voorgeschreven aantal opleidingspunten om hun kennis up to date te houden. Daarnaast doen de advocaten van LS&H Lawyers onderzoek naar bijzondere rechtsvragen in dit marktsegment, publiceren daarover en geven lezingen. De advocaten zijn ook lid van gespecialiseerde verenigingen zoals de Vereniging voor Gezondheidsrecht en de Vereniging voor Farmaceutisch recht.

Samenwerkingsverbanden

LS&H Lawyers heeft duurzame samenwerkingsrelaties met advocaten die in andere, aanvullende, rechtsgebieden gespecialiseerd zijn (ICT, IP, Arbeidsrecht, cassatiezaken, etc.). Daarnaast werkt LS&H Lawyers met een vaste groep specialisten uit andere disciplines (waaronder accountants, artsen, notarissen en deurwaarders) opdat iedere cliënt altijd ten optimale bediend kan worden. LS&H Lawyers heeft een bijzondere samenwerking met LBP Health Group die multidisciplinaire, one stop shop-oplossingen biedt voor vraagstukken in de zorg die niet kunnen uitkomen met uitsluitend juridische deskundigheid en via haar Opleidingsinstituut bijzondere nascholingen, congressen, opleidingen en andere bijzondere bijeenkomsten organiseert. 

 • ROB-Ontbijt bij LS&H Lawyers - met Hans Biesheuvel ONL voor ondernemers

  ROB-Ontbijt bij LS&H Lawyers - met Hans Biesheuvel ONL voor ondernemers

  ROB-Ontbijt bij LS&H Lawyers – Met Hans Biesheuvel ONL voor Ondernemers Inloop vanaf: 7.30 uur, start 8.00 uur ...

  Lees meer
 • Congres 24th of August: Horses, Healthcare & Science Connected by Horsepower!

  Congres 24th of August: Horses, Healthcare & Science Connected by Horsepower!

  Op 24 augustus 2019 slaan de organisatie van de Longines FEI Europese Kampioenschappen Springen, Dressuur en Para-Dressuur en&n...

  Lees meer